13 februari 2023

Nieuwe woonbuurt op verloederde site Molse tegelfabriek komt stap dichterbiJ

Zillelande
Bouwaanvraag voor eerste 86 appartementen en publiek park van ‘Zillelande’ ligt bij gemeente voor finale goedkeuring

De transformatie van de voormalige tegelfabriek NV Helsen Industrie in Mol in de nieuwe en bruisende woonwijk Zillelande komt in een stroomversnelling. Projectontwikkelaar CORES Development heeft zo pas de bouwvergunning ingediend voor de eerste 86 van 350 appartementen en de aanleg van het publieke groenpark. Midden april zal het college van burgemeester en schepenen zich buigen over de vergunningsaanvraag. “Zillelande wordt een van de duurzaamste en aantrekkelijkste woonbuurten van de Kempen”, zegt Mieke Rens, Project Developer van CORES Development.

Vorige eeuw stond op de site langs de Keirlandse Zillen met de NV Helsen Industrie de oudste fabriek van de Kempen en een van de grootste van ons land. Het vloertegelbedrijf van de Molse industrieel Jos Helsen bruiste er vijftig jaar lang, maar in 1970 sloot de fabriek zijn deuren en verdween er een belangrijk stuk erfgoed. De rijke geschiedenis van toen staat echter in schril contrast met de huidige desolate aanbik van de voormalige fabriekssite vlakbij het station van Mol.

Zillelande
Bouwaanvraag eerste fase ingediend

Daar komt binnenkort verandering in. Projectontwikkelaar CORES Development transformeert de site in een hoofdzakelijk residentiële woonbuurt met 350 appartementen en buurtondersteunende faciliteiten zoals een kinderdagverblijf en een praktijk- of kantoorruimte voor een vrij beroep. De ontwikkelaar heeft eind december een bouwaanvraag ingediend voor de eerste fase van het project. Die omvat vier woongebouwen met in totaal 86 appartementen aan de westelijke kant van de site en de aanleg van het publiek groenpark van 1 hectare.

De gebouwen tellen drie tot vier bouwlagen en bestaan uit een mix van studio’s en grotere twee – en drieslaapkamerappartementen. Het college van burgemeester en schepenen buigt zich ten laatste midden april over de vergunningsaanvraag. Volgt er een definitieve goedkeuring, dan hoopt CORES Development nog dit jaar te starten met de bouw van het eerste gebouw.

In het intensieve voortraject, en bij het verlenen van de verkavelingsvergunning, werd door de gemeente onder meer op architecturaal vlak de lat hoog gelegd. Naast creativiteit en variatie in de architecturale ontwerpen moeten de verschillende woongebouwen een samenhangend en harmonieus geheel vormen. De huidige aanvraag zal nu aan deze eisen afgetoetst worden. Omdat die volledig kadert binnen de verkavelingsvergunning die door de deputatie in 2022 verleend werd, hoeft er in deze fase geen openbaar onderzoek georganiseerd te worden.

Zillelande
Toonbeeld van duurzaamheid

Zillelande scoort hoog op vlak van duurzaamheid en wordt volledig gasloos, dankzij hernieuwbare en energiezuinige alternatieven zoals regenwaterrecuperatie, warmtepompen, groendaken en ecologische corridors. De site wordt voorts helemaal autoluw. De bewoners zullen er ondergronds kunnen parkeren en doorgaand verkeer is bovengronds niet toegelaten. In de wijk komt een autodeelsysteem en worden verschillende laadpunten voor wagens en fietsen voorzien.

Groene long

Verpozen kunnen de toekomstige bewoners en de Mollenaars uit de omliggende wijken in een nieuwe publieke parkzone van meer dan 1 hectare. Het park vormt het sluitstuk van een groene long die vanaf de Netevallei tot aan de spoorweg loopt en telt talrijke ontmoetingsplekken, sport – en speelzones. De centrale vijver zal dan weer perfect kunnen dienst doen als buffer voor overtollig regenwater.

Doorheen het park, dat na de realisatie wordt overgedragen aan de gemeente, loopt een trage (fiets)verbinding tussen de Keirlandse Zillen en Groeneweg. Die kan in de toekomst doorgetrokken worden naar de Postelarenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Rollekens. Zillelande wordt zo een van de meest innovatieve en aantrekkelijkste woonwijken van de Kempen.

“We hebben in samenspraak met de gemeente Mol bewust gekozen voor een voornamelijk residentiële transformatie. De vraag naar woningen is in Mol immers zeer groot. Met dit ambitieuze project kunnen we hierop een perfect antwoord bieden. Zillelande is een van de duurzaamste woonwijken van de Kempen en telt veel troeven waar niet alleen het klimaat, maar ook de toekomstige bewoners en buren wel zullen bij varen.” – Mieke Rens, Project Developer CORES Development

Zillelande Mol
Eerste bewoners in 2025

Bijna gelijktijdig met de bouw van de eerste fase start ook de publieke verkoop. CORES Development hoopt in 2025 de eerste bewoners te verwelkomen. In de loop van volgend jaar dient CORES Development de bouwaanvraag in voor de tweede fase van Zillelande. 

PERSCONTACT

CORES Development

Sophie Deprez
sophie@coresdevelopment.be
03 820 82 74