Zillelande - F.A.Q.

F.A.Q.

Tijdens het ontwikkelingstraject worden bepaalde termen gebruikt die misschien niet voor iedereen altijd even duidelijk zijn. Hieronder vindt u alvast een lijst met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel ze dan gerust via ons contactformulier.

Wat is een verkavelingsvergunning?

De huidige site van ongeveer 35 000 m² wordt ingedeeld in loten en een centraal park. In  de verkavelingsvergunning wordt afgebakend tot waar het toekomstige park exact zal komen. De loten zijn bestemd voor bebouwing met meergezinswoningen en bijhorende groenaanleg. Er wordt ook beschreven binnen welke contouren en randvoorwaarden de bebouwing verder uitgewerkt zal kunnen worden. Tot slot worden enkele studies toegevoegd die op het totale project betrekking hebben, bijvoorbeeld mobiliteit, de omgang met hemelwater … Zodra de verkavelingsvergunning bekomen is, kunnen de ‘omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen’ aangevraagd worden, waarin de gebouwen zelf en bijhorende tuinen/groenaanleg definitief vorm krijgen.

Wat is een masterplan?

Een masterplan is een globale visie op een groot gebied of een wijk in de stad. Het plan geeft een beeld van hoe dit gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Een masterplan vormt de basis voor concrete projecten in een bepaalde wijk. Voor masterplan Keirlandse Zillen betekent dit een project met mix van woontypologieën én de aanleg van een nieuw buurtpark.