Tremelo

Tremelo – Kalvenne

Aansluitend op het centrum van Tremelo, komt woonproject Kalvenne. Binnen de voorschriften van het RUP Kalvenne, vormt deze nieuwe woonwijk de verbinding tussen het centrum van Tremelo en het groengebied van Kalvenne

In het RUP Kalvenne werd in 2017 door de gemeente een groot deel van de Kalvenne definitief bestemd als zone voor natuur. Enkele kavels dicht bij het centrum werden bestemd als woongebied (grotendeels voor specifieke doelgroepen) en een zone voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen (ter hoogte van de Chiro lokalen en voetbalvelden aan Vinneweg). Het woonproject Kalvenne geeft nu concrete invulling aan de zone die bestemd is als woongebied in het goedgekeurde RUP.

In woonproject Kalvenne wordt er ruimte voorzien voor verschillende functies zoals wonen, recreatie én natuur.

Planning & status

Momenteel doorloopt het project het vergunningstraject.
De vergunningsaanvraag wordt begin 2024 ingediend.

WENST U MEER INFO?

Blijft u graag op de hoogte of heeft u een specifieke vraag? Vul onderstaand contactformulier in.