Friendship

STRATEGISCHE LOCATIE
MET UNIEK POTENTIEEL

Begin 2016 kocht CORES Development het Friendship-gebouw. Het markante kantoorgebouw is in Antwerpen beter bekend als ‘de Chiquita’. De volledige site wordt herontwikkeld en vervangen door een nieuwbouwproject, hoofdzakelijk residentieel, bestaande uit grote en kleine appartementen en eengezinswoningen, aangevuld met handelsruimtes en een ondergrondse parking. Het huidige Total servicestation wordt verplaatst en mee geïntegreerd in het project.

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN FRIENDSHIP-SITE

AG Vespa, CORES Development en Total  Belgium willen de Friendship-site herontwikkelen tot één samenhangend levendig stadsdeel. Om die plannen om te zetten in praktijk, maakt de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. De gedeeltelijke herziening van het huidige RUP Eilandje is nodig om de Friendship-site te kunnen vernieuwen en de ruimtelijke en stedelijke kwaliteit te verhogen. Het nieuwe RUP krijgt intussen stilaan vorm. Een aantal aanpassingen worden momenteel onderzocht om ze nadien vast te leggen in een nieuw RUP Friendship-site.

WENST U MEER INFO?

Blijft u graag op de hoogte of heeft u een specifieke vraag? Vul onderstaand contactformulier in.

PARTNERS

CORES Development

AG Vespa

Total