18 maart 2021

INTERIEURTIPS - STYLED BY ANOUK

N

Bij de start van het project Louise Marie deelde local Anouk Taeymans enkele hotspots maar vooral haar visie op het project, gekoppeld aan enkele styling tips.

2 jaar later is de ruwbouw van beide gebouwen bijna afgerond en worden binnenin de gebouwen een aantal zaken veel tastbaarder. Om een representatief beeld te krijgen van de afwerking deed CORES nogmaals beroep op de expertise van Anouk en kreeg nog interessante tips mee voor de toekomstige bewoners.

In deze blogreeks “Styled by Anouk” geven we de komende weken heel wat leuke interieurtips.

Ruimtelijkheid en gezelligheid door in te spelen op de aanwezige elementen

Nu de plannen al veel concreter zijn, kunnen we nadenken over hoe de verschillende ruimtes en afwerkingen optimaal in te zetten en de kwaliteiten van de verschillende types te benadrukken.

Een appartement moet een zekere coherentie hebben, een totaalbeeld dat mooi samenhangt.