19 oktober 2021

KEIRLANDSE ZILLEN, VERANKERD IN DE MOLSE STATIONSOMGEVING

Mol Station Keirlandse Zille

Het projectgebied Keirlandse Zillen heeft een totale oppervlakte van circa 3.5 hectare en wordt begrensd door de Vredeweg, Groeneweg, Turnhoutsebaan en Keirlandse Zillen.

De spoorweg bevindt zich ten zuiden van de site en speelde een belangrijke rol in de evolutie van de site.

Vóór 1878, de opening van het station, liep het ‘Mollsche veld’ waaronder het gebied van de huidige Keirlandse Zillen door tot in Achterbos.

In 1894 twijfelde men er nog aan of men het tweede deel van de Corbiestraat wel moest kasseien aangezien er toch niemand woonde. Het centrum stopte ongeveer ter hoogte van de Lakenmakersstraat. De Statiestraat was een zandweg zonder bebouwing of betekenis.

Pas na 1900 ging men de straten rond het station aanleggen en verschoof het centrum van het dorp van de Markt geleidelijk richting station.

UNIEKE VONDSTEN

Op de site lopen er vandaag ook nog enkele tramsporen , die de laatste getuigen zijn van de tramlijn die vanaf 1895 door Mol-Dorp denderde. De tram is definitief verdwenen in 1985. Gelet op het belang dat de tram voor het dorp heeft gehad, wil de dienst erfgoed en de Kamer voor Heemkunde van de Gemeente Mol de sporen recupereren.

De site aan de Keirlandse Zillen, waarop voorheen een tegelfabriek gevestigd was, is vandaag, met uitzondering van een karting, voornamelijk in onbruik geraakt. Naast enkele verouderde gebouwen is er ook veel spontane begroeiing aanwezig op het terrein.

De gunstige ligging van de Keirlandse Zillen, binnen de Molse stationsomgeving, biedt kansen voor een strategische kernversterking. Het project moet een positieve dynamiek op gang brengen in de noordelijke stationswijk.

Ook het station zelf is in volle evolutie. De belangrijke investering in de elektrificatie van het spoorvervoer Mol-Hamont levert sinds de zomer van 2021 heel wat voordelen op voor de regio inzake stiptheid, regelmaat en internationale uitbreiding. Ook het milieu is er sterk mee gebaat.

WHAT’S IN A NAME?

Betekenis van Keirlandse Zillen: een Molse ziel is één vierde van een bunder, de bunder (Molse landmaat) is gelijk aan 1ha 41a 51ca. De oorsprong van Keirland moet gezocht worden in een verbastering van ‘Kerkelanden’, land van de kerk. De grote velden en stukken grond waren in bezit van grondheren, plaatselijke notabelen en uiteraard de kerk.