1 december 2022

Mechelse Gemeenteraad keurt wegenisdossier en rooilijnplan Wattland goed

Mechelen Wattland Keerdok Plein

PERSBERICHT 01 DECEMBER 2022

Belangrijke stap voor nieuw woonproject op voormalige Fluviussite, dat 195 gezinnen een nieuwe thuis geeft

De Mechelse gemeenteraad keurde maandag 28 november het wegenisdossier en rooilijnplan voor de nieuwe groene woonwijk Wattland goed. Op de voormalige site van gas – en elektriciteitsnetbeheerder Fluvius ontwikkelt CORES Development binnenkort een duurzame wijk met een 195-tal woningen en appartementen. Opvallend: elke woning zal volledig gasloos zijn en duurzaam verwarmd en gekoeld worden. Ook liefst 70 procent van de site krijgt een groene invulling. “We leggen wetlands aan, een speciale groene zone die groter is dan een voetbalveld, zodat water op een natuurlijke manier kan infiltreren”, zegt Sophie Deprez, CCO van Cores Development. Begin volgend jaar dient de ontwikkelaar de bouwaanvraag in.

De Keerdoksite in Mechelen ondergaat momenteel een grote metamorfose. In dit gebied wil de stad Mechelen wonen, werken, handel, horeca, natuur en vrije tijd hand in hand laten gaan. Netbeheerder Fluvius vernieuwde daarom zijn hoofdkantoor en maakte een groot deel van de terreinen vrij voor de verdere ontwikkeling van het Keerdok. Dat resulteerde vorige week al in de opening van Parking Keerdok die plaats biedt aan zo’n 500 voertuigen.

Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling Greet Geypen: “Het project Keerdok bestaat uit verschillende deelgebieden. De mix van verschillende functies zoalswonen, werken, handel en horeca, parkeren, natuur en vrije tijd, zullen van dit stadsdeel de nieuwe hotspot van Mechelen maken. De ontwikkeling van de Keerdoksite maakt dat we de groei van Mechelen op een duurzame en kwalitatieve manier opvangen.”

Belangrijke eerste stap

De gemeenteraad bezegelde maandag een volgende belangrijke stap in de herontwikkeling van de site door het wegenisdossier en rooilijnplan in het kader van de verkavelingsvergunningsaanvraag voor Wattland goed te keuren. Hiermee werd de aanleg van al het nieuwe publieke domein goedgekeurd: wegenis, fietspaden, pleintje, groenzones, etc… Eind dit jaar zal het college van burgemeester en schepenen nog uitspraak doen over de verkavelingsvergunning zelf.

Na het bekomen van deze vergunning bouwt de Antwerpse projectontwikkelaar CORES Development er de komende jaren een kwalitatieve woonwijk voor 195 gezinnen met een grote aandacht voor groen. De grootste appartementen komen aan de zuidzijde van de wijk in drie gebouwen met mooi zicht naar het water. Ten noorden van de Antonia Wolversstraat, de nieuweontsluitingsweg, komen een mix van compacte en ruime betaalbare appartementen, alsook grondgebonden gezinswoningen met een eigen tuinterras. De hele ontwikkeling zal volledig gasloos zijn waarbij de noordelijke gebouwen geothermisch verwarmd en gekoeld worden. De drie gebouwen aan de waterkant krijgen elk een eigen warmtepomp. Omzeggens alle bewoners zullen er ook kunnen genieten van een uniek zicht op de Dijle.

Sophie Deprez, CCO van Cores Development: “De voorbije jaren is de vraag naar kwalitatieve woningen in Mechelen heel fel gestegen. Steeds meer mensen willen zich er vestigen. Dat is logisch: de stad ligt centraal tussen duurdere centrumsteden zoals Antwerpen en Brussel en de laatste jaren investeerde de stad veel in de leefbaarheid. Met Wattlandbieden we een antwoord op die grote vraag. De woonwijk ligt geweldig aan het water, is erg vlot bereikbaar vanaf de E19 en ligt op wandelafstand van het nieuwe shoppingcenter Malinas en de binnenstad. Het wordt een klein dorp in de stad.”

Grote aandacht voor groen en waterbeheersing

De Fluviussite is tot op vandaag zo goed als volledig verhard, maar daar brengt de projectontwikkelaar verandering in. Zo wordt er amper 30 procent van de oppervlakte bebouwd en is het aandeel nieuwe openbare en private groene ruimte substantieel. Het zuidelijke deel wordt bijgevolg volledig ingericht als ‘Wetlands’ om het regenwater op een natuurlijke manier samen te brengen en te laten infiltreren. Die groenzone, die groter is dan een voetbalveld, zal op die manier een grote rol spelen in de waterhuishouding van de wijk. De bestaande bomen blijven waar mogelijk behouden en er komen ook tientallen nieuwe bomen bij. Via een wandelpad en spelelementen, zoals speelstapstenen moet de wijk er een worden voor jong en oud.

De naam Wattland bestaat uit twee delen die de geschiedenis en de toekomst met elkaar verbinden. Heteerste deel verwijst naar de historiek van de site met netbedrijf Fluvius als vorige eigenaar, het tweededeel doelt op het zuidelijke deel van de wijk dat ingericht wordt als ‘Wetlands’.
Sophie Deprez
Volgende fases

Parallel bereidt CORES Development een aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag) voor de concrete invulling van de site voor. Als alles volgens plan verloopt, zal de ontwikkelaar in het eerste kwartaal van 2023 een aanvraag indienen. CORES Development zal dan ook de buurt uitgebreid informeren over hun plannen.
Bij de herontwikkeling van de site tot Wattland werkt CORES Development samen met aannemer Vanhout/Besix Infra. Die zal instaan voor de heraanleg van het kruispunt N16 – Elektriciteitstraat, waardoor de ruimere zone rond het Keerdok goed ontsloten wordt. Architectenbureau HUB werd dan weer aangesteld om een stadsontwerp voor de woonwijk vorm te geven. Inde huidige fase tekenen zij samen met de architecten van Bontinck A&E en het Mechelse bureau dmvA de verschillende gebouwen architecturaal verder uit. Landschapsbureau OKRA/ARA ontwierp alle groenzones en openbaar domein.

PERSCONTACT

CORES Development

Sophie Deprez
sophie@coresdevelopment.be
03 820 82 74