Wattland

WATTLAND CREËERT
EEN NIEUW STUKJE MECHELEN

Ten noorden van de Keerdoksite, gelegen tussen de N16 en de Dijle, bevindt zich de bedrijvensite van Fluvius. Dankzij een duurzame renovatie van hun hoofdkantoor, kwam er op de site van de energieleverancier een zone vrij van ruim 2 ha.

Naast het nieuwe parkeergebouw Keerdok zal deze zone de komende jaren herontwikkeld worden tot Wattland, een groene en duurzame woonwijk om tegemoet te komen aan de vraag naar kwalitatieve woongelegenheid vlak bij het centrum van Mechelen.

Wattland wordt een volwaardige wijk in de nabijheid van stedelijke functies en faciliteiten. In de eerste plaats betekent dit de bouw van ca 195 kwalitatieve woningen en appartementen, waarvan 19 grondgebonden eengezinswoningen.

Er is ook ruimte voor voorzieningen die optimaal gebruik kunnen maken van de sterke locatie langs de N16 en waardevol zijn voor de nieuwe bewoners. Aan de kant van het aangrenzend parkeergebouw komt alvast een buurtwinkel.

ERVAREN ONTWERPERSTEAM

Begin 2020 werd de herontwikkeling gegund aan het consortium CORES Development – Vanhout.

Het Antwerpse architectenbureau HUB werd aangesteld om gebaseerd op het masterplan van BUUR een stadsontwerp voor de site vorm te geven. In een tweede fase zullen zij samen met de architecten van Bontinck A&E en het Mechelse architectenbureau dmvA de verschillende gebouwen architecturaal verder uittekenen. 

Daarnaast heeft CORES Development OKRA landschapsarchitecten aangesteld voor het ontwerp van de omgevingsaanleg. De studiebureaus ARA en D+A zullen instaan voor het technische luik van de ontwikkeling.

Met dit ontwerpersteam probeert CORES midden 2022 te komen tot een gedragen stadsontwerp ism stad Mechelen, AWV, DVW, Fluvius en vele anderen. Op basis daarvan wordt de verkavelingsvergunning aangevraagd, samen met de aanleg van het openbaar domein.

De vergunningen voor de gebouwen worden in 2023 aangevraagd, waardoor de effectieve bouw ergens in 2024 kan aanvatten.

WENST U MEER INFO?

Blijft u graag op de hoogte of heeft u een specifieke vraag?
Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met u op.