17 mei 2023

Meer weten over de renovatieverplichting?

Renovatieverplichting
Verplicht renoveren

Op Vlaams, nationaal en Europees niveau zijn verschillende klimaatdoelstellingen beschreven. Eén van deze doelstelling houdt in dat elke woning tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Dat wil zeggen dat elke woning tegen 2050 een energielabel A moet hebben, wat overeenkomt met een EPC-score lager dan 100 kWh/m²jaar. 

Renovatieverplichting

Om deze ambitieuze klimaatdoelstelling te halen, moeten vanaf 2023 alle woningen en appartementen die worden aangekocht met energielabel E of F binnen de 5 jaar verplicht gerenoveerd worden naar energielabel D, of beter.

Dit label D is echter maar een eerste tussenstap. Stel dat de woning nadien verder wordt verkocht, is het aan de nieuwe eigenaar om opnieuw te renoveren. Want bij aankopen vanaf 2028 zal er gerenoveerd moeten worden tot energielabel C, of beter. Het einddoel is om tegen 2050 alle eengezinswoningen te voorzien van een energielabel A.

Momenteel gaat het enkel over ‘nieuwe eigenaars’. Maar er wordt verwacht dat op termijn ook de andere vastgoedeigenaars verplicht zullen worden om renovatiewerken uit te voeren om zo het klimaat te sparen.

Om klaar te zijn voor de toekomst en interessant te blijven op de vastgoedmarkt, worden energieverslindende woningen dus best zo snel mogelijk grondig energetisch gerenoveerd.

> Meer weten over de renovatieverplichting?