15 november 2021

Mobiliteit in en rond het Masterplan Keirlandse Zillen onder de loep

Het Masterplan Keirlandse Zillen is een nieuw woonproject met 350 appartementen, een publiek park van 1 hectare en een kleinschalig en lokaal aanbod van winkels, diensten en faciliteiten die zich richten naar de buurt. Denk aan een broodjeszaak, dokterspraktijk of gezondheidscentrum.

Een nieuwe dynamiek vraagt om een eigen mobiliteitsplan. Hierover spreken we met Mieke Rens, Project Developer bij CORES Development en Joris de Vadder, Projectleider Verkeersplanning bij het studiebureau MINT. Hij leidde voor CORES Development als externe expert de mobiliteitsstudie voor de site aan de Keirlandse Zillen.


Een nieuw woonproject in de buurt: dat brengt toch extra verkeer met zich mee?

Joris beaamt dat iedere extra woning meer beweging op straat teweeg brengt. “Maar wat een opportuniteiten biedt de unieke ligging van de de Keirlandse Zillen. Er zijn zoveel alternatieven voor de auto binnen handbereik: het station vlakbij, talrijke busverbindingen en een netwerk van fietspaden en fietsostrades. De aanleg van het Masterplan Keirlandse Zillen is dan ook de perfecte aanleiding om deze buurt echt duurzaam te maken. Verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer worden veel makkelijker, veiliger en aangenamer.”

Er zijn zoveel alternatieven voor de auto binnen handbereik: het station vlakbij, talrijke busverbindingen en een netwerk van fietspaden en fietsostrades.
Joris de Vadder, Projectleider Verkeersplanning bij het studiebureau MINT

Makkelijker, veiliger en aangenamer : wat betekent dat concreet?

“Laten we starten bij de stappers en de trappers. Een aantal veranderingen die in het oog springen:

  • Het grote park loopt als een groene long tussen de wooneenheden: ideaal om te wandelen en te fietsen. Het verbindt de Keirlandse Zillen en de Groeneweg op een aangename manier. Voor fietsers en wandelaars meteen het perfecte en veilige alternatief voor de drukke Turnhoutsebaan. In de toekomstvisie van de gemeente wordt dit park mogelijk zelfs doorgetrokken naar de Postelarenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Rollekens.
  • Het perron van het station wordt vlotter bereikbaar. Er komt een rechtstreekse, ondergrondse voetgangers- en fietsersverbinding vanop de Keirlandse Zillen naar het station. Dat zal de buurtbewoners veel tijd besparen.
  • Er komt een oversteekplaats met zebrapaden en een middeneiland op de Keirlandse Zillen: comfortabel en veilig
  • Extra fietsenstallingen op de site stimuleren bewoners en bezoekers om op de fiets te springen


En wat met het autoverkeer?

“Voor een picknick in het park, een bezoek aan de dokter of het kopen van een brood bij de bakker zullen de buurtbewoners terecht kunnen op de site zelf. Voor andere verplaatsingen, bijvoorbeeld naar het centrum, zullen ze snel geneigd zijn om zich te voet, met de fiets of met het openbaar te verplaatsen: makkelijk en veilig.

De vele alternatieven in de stationsomgeving om zich te verplaatsen motiveert de gezinnen om slechts 1 of zelfs helemaal geen wagen te hebben Ervaren ze toch een probleem op een dag? Dan maken ze gebruik van deelwagens. Die worden op de site zelf aangeboden.”

Mieke vult aan: “In een omgeving met zoveel mogelijkheden volstaat dan ook één parkeerplaats per gezin. Ervaringen in gelijkaardige projecten elders bevestigen dit.”


Hoe wordt het verkeer rond de site in goede banen geleid?

“Daar is grondig over nagedacht.”, vervolgt Joris. “Het woongebied van het Masterplan Keirlandse Zillen wordt opgedeeld in 3 clusters. Iedere cluster heeft een ondergrondse parking, een eigen bezoekersparking en een aparte in- en uitgang. Kijk even mee op dit plannetje:

Mobiliteit rond nieuw project Keirlandse Zillen - Zillelande
  • In de oostelijke cluster (EFG) zal men zowel wonen als gebruik maken van lokale diensten. Om die verkeersbewegingen optimaal te spreiden, zijn de in- en uitrit gescheiden: in vanop de Keirlandse Zillen, uit via de Groeneweg. Om het doorgaand verkeer op de Keirlandse Zillen niet te verstoren wenst de gemeente op termijn een linksafslagstrook te realiseren.
  • Het verkeer van en naar de kleine zuidelijke cluster (CD) verloopt volledig via de Keirlandse Zillen
  • Auto’s voor de kleine noordelijke cluster (AB) rijden af en aan via de Groeneweg

Het verkeer wordt dus mooi gespreid.”


Komt er een knip in de Groeneweg?

“Daarover beslist de gemeente na een proefopstelling van enkele maanden en in overleg met de buurtbewoners. Ik wijs wel graag op enkele belangrijke voordelen van een knip:

  • er wordt trager gereden
  • er is minder sluipverkeer
  • fietsers en wandelaars richting de Postelarenweg kunnen volledig autovrij doorsteken vanuit het nieuwe park – op termijn plant de gemeente hier een groene doorsteek richting het noorden.

In onze studie hielden we sowieso rekening met de twee scenario’s. In beide gevallen gaf dit geruststellende resultaten op de verkeersdruk in de omliggende straten. We verwachten geen extra filevorming.”


Tot slot

Joris beëindigt het gesprek met een bedenking. “Stel dat je de stijgende woonbehoefte in de streek invult met het bouwen van extra woningen op het platteland. Hoe zullen die extra inwoners zich dan verplaatsen naar hun werk, voor boodschappen of om de trein te halen? Inderdaad, meestal met de wagen. Misschien hebben ze zelfs een tweede wagen nodig. Zij hebben immers weinig vervoersalternatieven dichtbij. Dat veroorzaakt in verhouding een hogere druk op onze wegen.

Een project als Masterplan Keirlandse Zillen is dan ook het perfecte antwoord op de uitdagingen van vandaag. Zijn we met zijn allen niet op zoek naar meer groen en minder auto’s in het straatbeeld? ”