20 november 2020

STAD ANTWERPEN LEGT ONTWIKKELINGSKADER SITE MARIAHOF VAST

PERSBERICHT 20 NOVEMBER 2020

Nieuw sluitstuk aan Singel zet in op gedeeld groen en geoptimaliseerde mobiliteit

CORES Development en Alides lanceren samen masterplan Mariahof in Berchem.

De stad Antwerpen heeft vandaag een definitief kader vastgelegd voor de site Mariahof in de Uitbreidingstraat te Berchem. Het nieuwe masterplan omvat de sites van bpost, Belgacom en, in samenwerking met het Zorgbedrijf Antwerpen, de woonzorgsite Sint-Maria. Het plan voorziet een renovatie van de site Sint-Maria en de mogelijkheid tot een nieuw kantoorproject op het stuk tussen de Singel en de Uitbreidingstraat. Doordat het station Antwerpen-Berchem vlakbij ligt, kan er ook op een duurzame manier aan woon-werkverkeer gedaan worden.

Het college van de stad Antwerpen heeft vandaag het masterplan Mariahof in de Uitbreidingstraat te Berchem goedgekeurd. Dat besluit maakt het mogelijk een nieuw kantoorproject te bouwen tussen de Singel en de Uitbreidingstraat. Bovendien kan de woonzorgsite Sint-Maria worden vernieuwd. De eigenaars, vastgoedontwikkelaars Alides en CORES Development, en Zorgbedrijf Antwerpen, zijn alvast tevreden met het nieuwe besluit.

Nieuw collegebesluit

Het vorige collegebesluit uit 2017 baseerde zich op een onafhankelijke ontwikkeling van de sites bpost, Belgacom en Sint-Maria.

Rikkert Leeman, CEO van Alides:“Door de samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen zijn er nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten ontstaan voor de gezamenlijke visie van beide sites die de oorspronkelijke randvoorwaarden en ambities van het besluit van 24 maart 2017 overstijgen en het potentieel van de site als stedelijk ensemble ten volle benut.”

Extra belevingsgroen en diensten

Alides, CORES en Zorgbedrijf Antwerpen voorzien de vernieuwing van de woonzorgsite Sint-Maria en een nieuw kantoorproject op het stuk tussen de Singel en de Uitbreidingstraat. Alle nieuwe kantoorgebouwen worden straks uitgelijnd op de contouren van de woonzorgsite Sint-Maria waardoor aan de oostkant een open ruimte ontstaat en er geen vis à vis bebouwing zal zijn tegenover de huidige rijwoningen. Een groot deel van deze nieuw ontstane groene ruimte wordt overgedragen aan de stad en wordt publieke ruimte.

Het is onze bedoeling om zowel de open ruimtes als de publieke doorsteken op een kwalitatieve manier heraan te leggen. Het nieuwe project zal de bestaande groene ruimtes optimaliseren door ze met elkaar te verbinden, maar ook nieuwe toevoegen. Zo zal het groen in de buurt uitbreiden met ruim 11.000 m2.” – Jurgen Van Bogaert, CORES Development.

Daarnaast wordt er op de site plaats voorzien voor diensten die ook voor buurtbewoners interessant zijn. Zo kijken de initiatiefnemers naar een plaats voor co-working, kleinschalige horeca of diensten zoals een dokterspraktijk of strijkatelier. Het is de bedoeling om zo een permanente interactie te creëren tussen de buurtbewoners en de gebruikers van de site.

De Berchemse stationsomgeving kampt de afgelopen jaren meer en meer met wateroverlast. Doordat dit deel van Berchem lager ligt ten opzichte van de rest van de stad, en de grote hoeveelheid aan verharding en infrastructuur, vindt afstromend water zijn weg naar de stationsbuurt. De bestaande rioleringsvoorzieningen kunnen bij hevige piekbuien het water dan ook niet meer verwerken.

Door de bebouwing in het masterplan op te schuiven en te concentreren op een kleinere oppervlakte, komt het Berchems park vrij als onbebouwde ruimte. Een wadi zal hier bij een hevige bui het regenwater van de nieuwe gebouwen, maar in de toekomst ook van een deel van de straten in Oud-Berchem, bufferen en beter laten insijpelen in de bodem. Hierdoor wordt de riolering niet verder belast en kan de grondwaterspiegel zich herstellen.

In lijn met omgeving

De gebouwen die grenzen aan de Uitbreidingstraat, zullen de bouwhoogtes volgen van de huidige bebouwing. In Oud-Berchem zijn dat vier bouwlagen. Aan de kant van de Singel is de context anders en zal een deel van de gebouwen hoger gaan, in lijn met andere gebouwen aan de Singel.

Landschapsarchitect Luc Wallays van OMGEVING getuigt als partner én directe buur van het project: “ Als ontwerpbureau zitten we op een bevoorrechte locatie dicht bij het station van Berchem, op wandelafstand van het huidige Sint-Maria. De transformatie van de drie sites tot één samenhangend masterplan is een belangrijke meerwaarde voor de buurt. Het zal de site, die nu een achterkant is, allure en een sterke identiteit geven. Naast kwaliteitsvolle architectuur zal het openbaar domein ook een sterke opwaardering krijgen waardoor de verblijfskwaliteit voor dit deel van de Uitbreidingstraat behoorlijk zal toenemen.”

Optimalisatie mobiliteit

Alides, CORES en Zorgbedrijf Antwerpen hebben de ambitie om de mobiliteit in de buurt te optimaliseren. Zo bekijken de drie bedrijven samen met stad Antwerpen wat de mogelijkheden zijn.

Door de samenwerking met de woonzorgsite Sint-Maria kunnen we wellicht tot optimale oplossingen komen, zoals het dubbelgebruik van parkeerplaatsen stimuleren en de parkinginritten beperken. Een deel van de parking zal ook beschikbaar zijn voor de buurt.”, zegt Rikkert Leeman. “We zoeken verder naar ingrepen en maatregelen om de impact van het project te beperken en de mobiliteit in de buurt te optimaliseren. Mobiliteitsstudies toonden aan dat door het voorzien van een nieuwe afslag vanaf de Singel de impact van het nieuwe project op het verkeer in de buurt bijna verwaarloosbaar is.”

Jurgen Van Bogaert: “We zetten ook maximaal in op de modal-shift, waarbij gebruikers van het complex worden aangespoord met het openbaar vervoer, de fiets of te voet te komen. Dit lijkt ons vanzelfsprekend gezien de nabijheid van het station Antwerpen-Berchem. De werkgevers van vandaag zijn net op zoek naar projecten die vlakbij een station liggen. Zo vermijden ze dat hun werknemers te lang in de file zouden moeten staan.”

Er wordt verder ook ruimte voorzien voor zachte weggebruikers, onder meer door de aanleg van extra wandelboulevards. Fietsers, zowel van het kantorencomplex als uit de buurt, kunnen gebruik maken van een grote fietsenstalling in het gebouw zelf.

Infomoment buurt en planning

Vastgoedontwikkelaars Alides en CORES Development organiseren dit najaar een digitaal infomoment voor de buurt om het nieuwe masterplan voor te stellen. De buurtbewoners krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging in de bus.

Volgens de huidige planning zullen de bouwwerken voor het zuidelijke deel van het masterplan eind 2021 starten. De oude sites van bpost en Belgacom, zouden dan begin 2024 hun nieuwe invulling krijgen.

Meer info: www.masterplan-mariahof.be